Vés al contingut

I+D+I

Jardí observatori

El Jardí Observatori és un espai de coneixement i experimentació d’espècies de flora mediterrània. Un lloc on treballem la terra i plantem, per tal d’observar l’evolució estacional i en el temps d’un ampli ventall d’espècies,  amb l’objectiu d’emprar-les en futurs projectes.

Nodes de biodiversitat

Els Nodes de Biodiversitat del Parc de Glòries són refugis de natura a la ciutat i tenen l’objectiu de potenciar la biodiversitat vegetal i animal i la connectivitat ecològica dels corredors verds urbans. Els Nodes són refugis de natura, inaccessibles per al públic. L’estudi de fauna i biodiversitat realitzat el 2022 per Irbis va observar-hi més de 80 espècies animals.

JOCS INCLUSIUS

L’espai de joc inclusiu ofereix oportunitats de joc per a tots els infants, però no només és un espai que acull, també és un espai capaç d’estimular i potenciar el desenvolupament de nens i nenes de diverses edats i capacitats. El joc potencia la percepció del món a través dels sentits i la comprensió del propi cos a través del moviment. Al Parc de les Glòries i als parcs de Vil.la Amelia i Dr. Raventós hem projectat àrees de joc totalment accessibles, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

REGENERACIÓ DEL SÒL

Transformar un sòl inert en un sòl viu, restaurant la cadena tròfica, incrementant la fertilitat i la retenció de l’aigua, és la condició primera perquè el sòl esdevingui suport per a la vegetació i la fauna. A la proposta per al nou parc del Botafoc, al Vendrell, estudiem els principis de l’agricultura regenerativa per a recuperar un sòl compactat i inert per al parc.

REPENSAR L’APARCAMENT

Permeabilitzar el sòl inert i continu, restaurar l’intercanvi hídric del sòl mitjançant l’ús de SUDS  i introduir la vegetació i l’ombra a les zones d’aparcament és una oportunitat per a millorar les condicions ambientals de les ciutats i respondre al repte del canvi climàtic. Els espais transformats són més resilients i confortables i poden ser emprats per altres usos de forma alternativa o en el futur.

L’AIGUA COM A RECURS

Quan l’aigua és un recurs escàs, el paisatge es construeix sobre la disponibilitat real d’aigua del lloc, contribuint així a una major resiliència al canvi climàtic. La vegetació s’adapta al regim de pluges locals i els paisatges més frescos, amb capacitat de generar refugis climàtics a l’estiu, es situen a les zones naturalment més humides. La microtopografia generada permet recollir, acumular i distribuir les aigües de pluja cap a les zones plantades i un sol més fèrtil augmenta la seva capacitat per retenir la humitat.

PLANTACIÓ D'ARBRAT A LA CIUTAT

En els nostres projectes procurem assajar i avaluar les opcions disponibles actualment per a la plantació d’arbrat a l’entorn urbà, on la compactació del sòl, falta d’aireació i la variabilitat en el règim d’aigua suposen un repte per l’òptim desenvolupament de les espècies d’arbrat. Ens interessen els darrers estudis i resultats dels mètodes existents: com els models de sòl estructural Cornell, terre-pierre, Stockholm, macadam-biochar etc.

GENERAR ESPAIS DURABLES

Els paisatges tendeixen a revertir cap a la seva condició natural o potencial i quan més allunyats es troben d’aquesta, major es la quantitat d’energia i recursos que cal aportar per frenar aquest procés. La construcció i manteniment dels espais naturals, es simplifica i abarateix quan es treballa a favor de la natura i no en la seva contra. Avaluem els recursos disponibles per a la construcció i manteniment posterior dels espais i aquests esdevenen condicionants essencials del disseny, per tal d’incrementar la seva durabilitat.