Vés al contingut

BIBLIOTECA I TALLER D’ART

Girona,

2009

Habitatge privat. Obra construïda
Autor: ACPA-Ana Coello Paisatge i Arquitectura, Laura Martínez de Guereñu Elorza, Raúl Alonso Estébanez
Equip: Ana Coello
Promotor: Privat
Situació: Girona
Superfície: 300 m2
Data: 2009
Imatges: ACPA

Aquest projecte consisteix en la rehabilitació d’un antic graner, construït l’any 1905. El graner es composa actualment d’una envolvent de murs de càrrega perimetrals i es troba buit a l’interior. La intervenció es realitza a l’interior del volum existent, per no modificar l’aspecte de l’edificació, protegit pel departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Girona.

A la meitat oest del volum es disposa un apartament per convidats en planta baixa i una biblioteca privada en planta primera, i a la meitat est es crea un taller d’art en doble alçada. Al centre del graner es troba l’espai comú, que dona accés a les diferents estances. Aquest espai es concep com una gran lluerna, que rep llum des de la coberta i la distribueix a les estances adjacents a través de les parets de vidre que el delimiten. La forma polièdrica d’aquest espai és el resultat de situar els paraments opacs en el lloc més adequat per aconseguir la reflexió de la llum.