Vés al contingut

JOCS INFANTILS CUC SENSORIAL

Barcelona,

2023

Espai Públic, Ciutat i Territori. Concurs
Autor: UTE Agence TER I Ana Coello de Llobet SLP
Equip: Olivier Philippe, Ana Coello, Anna Mallén, Pilar Llop, Isabel Villares
Promotor: Ajumtament de Barcelona. BIMSA.
Situació: Barcelona
Superfície: 822,15m2 ( Vil·la Amèlia) 609,15m2 ( Doctor Roig i Raventós)
Data: 2023
Col·laboradors: ABM Consulting, Francesc Xairó i Associats, Construcciones Metálicas Agor/ iNG-EST
Imatges: UTE Agence TER SL I Ana Coello de Llobet SLP, Drawfield
Premis: 1º premi Lot 02

La intervenció es situa en el parc de Vil·la Amèlia i en els jardins del Doctor Roig i Raventós, amb la finalitat de crear dos ecosistemes lúdics, espais on poder gaudir de l’àrea de joc infantil de proximitat amb àrees de joc accessibles. La proposta transforma el recorregut d’accés en un fil conductor que estén la component lúdica des de l’àrea de jocs l’interior fins a l’accés. Així els infants, a l’entrar al parc i seguir el recorregut accessible, encadenen experiències lúdiques i sensorials que tenen la seva culminació en arribar a l’espai de l’àrea jocs .El Cuc Sensorial és un element abstracte i escultural que s’integra i conviu amb el parc, superposant-se als espais existents i transformant-ne només la percepció.

El joc proposat es centra en la percepció del món a través dels sentits i la comprensió del propi cos a través del moviment, ja que aquests són aspectes bàsics que tenen la capacitat d’atreure a qualsevol infant, independentment de la seva l’edat, capacitats o nivell de desenvolupament. El Cuc Sensorial és un element lineal, escultural i lúdic que recorre el parc, iniciant-se a la porta, jugant i interactuant amb diversos espais del parc, cargolant-se i acabant a l’àrea de joc. És un generador d’experiències sensorials, mostrant i magnificant la natura present al parc, a través dels sentits.