Vés al contingut

PARC SANITARI SON DURETA

Palma de Mallorca,

2020

Espai Públic i Jardí Corporatiu
Autor: UTE Ghesa-Rafael de la Hoz- Maria Nicolau
Equip: Projecte de paisatge (fase concurs i avantprojecte): UTE Agence TER I Ana Coello de Llobet SLP (Olivier Philippe, Ana Coello, Oihana Kerexeta, Fernando Lua, Pilar Llop)
Promotor: Conselleria de Salut de les Illes Balears
Situació: Palma de Mallorca
Superfície: 8.2 Ha
Data: 2020
Imatges: UTE Ghesa-Rafael de la Hoz- Maria Nicolau, UTE Agence TER SL I Ana Coello de Llobet SLP
Premis: 1º premi concurs

El projecte té com a objectiu posar en valor la privilegiada ubicació del recinte de l’Hospital de Son Dureta, adjacent a l’espai lliure natural del Bosc de Bellver. Per això es proposa estendre el bosc cap al nord, més enllà del seu límit actual amb el Torrent de Sa Teulera per a englobar el nou hospital en el seu interior. Es pretén així desdibuixar el límit entre el recinte sanitari i el paisatge natural circumdant i potenciar amb això la continuïtat visual i ecològica entre tots dos. L’hospital té l’oportunitat única de transformar-se en un recinte paisatgístic d’alta qualitat, íntimament lligat al territori i la cultura local.

Es proposa estendre la flora del bosc mediterrani adjacent, en el recinte de l’hospital. Així la cobertura arbòria de pins i alzines s’estén de manera contínua sobre la varietat d’espais exteriors de l’hospital, afavoreix la continuïtat i crea un paisatge identitari i unitari per als espais exteriors de l’hospital. Els sòls verds es replanten amb les herbàcies, vivaces i arbustives característiques del bosc mediterrani i especifiques del lloc. Així mateix, es disposa en els terrenys de l’hospital d’un sistema de recollida, acumulació i infiltració natural d’aigua de pluja, per a restaurar el cicle natural de l’aigua en aquest àmbit i contribuir així a la seva integració en l’entorn natural adjacent.