Vés al contingut

HOTEL AL PRAT

El Prat de Llobregat,

2022

Jardí corporatiu. Concurs
Autor: ACPA-Ana Coello Paisatge i Arquitectura
Equip: Ana Coello, Oihana Kerexeta, Pilar Llop
Promotor: Privat
Situació: El Prat de Llobregat
Superfície: 2.2 Ha
Data: 2022
Imatges: ACPA, Beta Visuals

L’hotel se situa en un entorn industrial del Delta del Llobregat. La necessitat d’aïllar el jardí de l’hotel de l’entorn industrial condueix a crear un espai delimitat amb identitat pròpia: un espai vegetal, confortable i bell.

El jardí de l’hotel és un paisatge lligat al seu entorn, el Delta del Llobregat, un paisatge d’alt valor ecològic i natural compost de múltiples paisatges: els paisatges litorals de pinedes i dunes, els paisatges de la plana sedimentària i els paisatges aquàtics d’aiguamolls i marenys.

El jardí es construeix entorn de múltiples valors:

La funcionalitat: programant l’espai per a donar resposta a les necessitats de clients i visitants, i oferint múltiples escales d’ús per a acomodar esdeveniments de diversos formats.

L’ecologia, la sostenibilitat i la resiliència al canvi climàtic: instal·lant espais arbrats i vegetats que ofereixen ombra i redueixen la temperatura ambiental; maximitzant les zones permeables i vegetades per a maximitzar la infiltració natural de l’aigua i reduir l’efecte illa de calor; potenciant la biodiversitat amb l’ús d’una àmplia paleta vegetal.