Vés al contingut

ESTUDI ESPAI PÚBLIC CENTRE URBÀ

L'Esquirol,

2020

Espai Públic, Ciutat i Territori. Estudi
Autor: ACPA Ana Coello Paisatge i Arquitectura
Equip: Ana Coello, Oihana Kerexeta
Promotor: Diputació de Barcelona
Situació: L’Esquirol
Superfície: 3.4 Ha
Data: 2020
Imatges: ACPA

El nucli de l’Esquirol té previst un nou escenari de mobilitat, a causa de la construcció de dues noves infraestructures de mobilitat que comportaran una reducció del transport rodat en el centre del nucli. El municipi vol aprofitar aquest nou escenari per a portar endavant una transformació de l’espai públic del nucli amb la voluntat de crear un nou espai públic central de l’Esquirol identitari, inclusiu i sostenible.

Els principals objectius de la proposta són:

– Potenciar la identitat del nucli històric de l’Esquirol, posant en valor el seu patrimoni cultural i paisatgístic

– Posar en relació el centre històric amb el seu paisatge pròxim, obrint vistes i creant espais de transició cap al paisatge

– Recuperar el centre per a la ciutadania, reduint l’espai per als vehicles i transformant-lo en un espai públic segur, acollidor i amable.

– Incrementar la presència de vegetació i sòls permeables en l’espai públic com a elements generadors de confort ambiental

– Propiciar i potenciar els desplaçaments saludables i sostenibles dins del nucli