Vés al contingut

PARC DE LES GLÒRIES CANÒPIA URBANA

Barcelona,

2014

Espai Públic, Ciutat i Territori. Concurs i Avantprojecte
Autor: UTE Agence TER I Ana Coello de Llobet SLP
Equip: Concurs: Olivier Philippe, Ana Coello, Benoit Barnout, Elena Fontal , Oihana Kerexeta, Aldo Jiménez. Avantprojecte: Olivier Philippe, Ana Coello, Elena Fontal, Isabelle Costy, Aldo Jiménez, Oihana Kerexeta, Ariadna Vila, Giorgia Sgarbossa, Alexandre Moret
Promotor: Ajuntament Barcelona. BIMSA
Situació: Barcelona
Superfície: 15 Ha
Data: 2014
Col·laboradors: Factors de Paisatge, Estudi Xavier Mayor, JG Ingenieros, Francesc Xairò i Associats, auding-Intraesa, La Invisible lighting design studio,BAC Engineering, Szoma Studio
Imatges: Agence Ter, ACPA, Prompt Collective, Play- Time
Premis: 1º premi concurs

El projecte Canòpia Urbana va resultar la proposta guanyadora del concurs internacional para la transformació de la plaça de les Glòries Catalanes.
El projecte prevé un espai que hibrida les funcions de parc i plaça, generant un pulmó verd en el centre de la ciutat de Barcelona. El parc es dissenya com un nou ecosistema urbà, un espai verd i biodivers que restableix els intercanvis naturals entre el cel i el subsol, permeabilitzant el sòl i restablint el cicle natural de l’aigua, convertint el parc en un poderós regulador climàtic de la ciutat.
Aquest nou espai es construeix a partir de tres estrats:

• El subsol, actualment ocupat per les infraestructures i compost per un sòl inert, al que s’afegeix un espessor fèrtil que permetrà la multiplicació dels biòtops.
• Un sòl continu, el més pla possible i polivalent, que afavoreix la continuïtat entre els barris.
• Una canòpia densa i variada que acompanya els diferents eixos verds i cívics de l’est de la ciutat i que es complementa amb una constel·lació de “Nodes de Biodiversitat” fragments d’hàbitats mediterranis inaccessibles que actuen com a intensificadors vegetals i de biodiversitat,  i  reforcen les connexions ecològiques dins de la trama verda de la ciutat.