Vés al contingut

Parc de les Glòries – Àmbit Clariana

Barcelona,

2019

Espai Públic. Obra construïda
Autor: UTE Agence TER I Ana Coello de Llobet SLP
Equip: Olivier Philippe, Ana Coello, Sergi Romero, Albert Cardellà, Fernando Lua, Daniela Sánchez, Oihana Kerexeta
Promotor: Ajuntament Barcelona. BIMSA
Situació: Barcelona
Superfície: 2 Ha
Data: 2019
Col·laboradors: Auding-Intraesa, Factors de Paisatge, Estudi Xavier Mayor, Francesc Xairó i Assoc,Sergio Pequeño,Tec–Cuatro, La Invisible
Imatges: Fernando Lua

Clariana és la primera fase del Parc dels Glories “Canòpia Urbana” un espai que hibrida les funcions de parc i plaça, generant un pulmó verd en el centre de la ciutat de Barcelona. El parc es dissenya com un nou ecosistema urbà situat en la intersecció de les principals vies de Barcelona. Un espai verd i biodivers que restableix els intercanvis naturals entre el cel i el subsol, permeabilitzant el sòl i restablint el cicle natural de l’aigua, convertint el parc en un poderós regulador climàtic de la ciutat.

Una canòpia densa i variada es complementa amb una constel·lació de “Nodes de Biodiversitat” fragments d’hàbitats mediterranis inaccessibles que actuen com a intensificadors vegetals i de biodiversitat, i reforcen les connexions ecològiques dins de la trama verda de la ciutat.
Els nodes de programa són espais d’intensitat programàtica, ofereixen un ventall d’activitats com el Node Lúdic amb espais de jocs infantils, l’Espai Joventut amb àrees esportives, i la Rambla del Encants entre altres.