Vés al contingut

Parc del Botafoc

El Vendrell,

2023

Espai Públic, Ciutat i Territori. Concurs
Autor: ACPA-Ana Coello Paisatge i Arquitectura
Equip: Ana Coello, Oihana Kerexeta, Isabel Villares, Pilar Llop, Anna Mallén
Promotor: Ajuntament del Vendrell
Situació: El Vendrell
Superfície: 54.505 m2
Data: 2023
Col·laboradors: Col·lectiu Punt 6, Roser Vives, Jordi Oliveras, Xavier Alemany
Imatges: ACPA, Quatre Caps
Premis: 1r premi

El Parc del Botafoc recupera el paisatge perdut del lloc com a element identitari del Vendrell. Es revitalitzen els sistemes naturals, culturals i morfològics existents i s’incorporen els requeriments actuals per crear un parc-paisatge que uneix identitat, natura i cultura. L’estratègia de disseny es basa en l’economia de mitjans i la capitalització dels valors del lloc. La renaturalització proposada pren com a model els paisatges autòctons, naturals i cultivats que afavoreixen la perdurabilitat en el temps.

El parc es composa d’un conjunt de paisatges que multipliquen els habitats i la biodiversitat: els paisatges de secà de l’altiplà, la plana i les terrasses agrícoles i el paisatges de l’aigua de la riera i el torrent. El sòl fèrtil esdevé l’esquelet del sistema. Es restaura la cadena tròfica del sòl per generar un sòl viu, suport de la vegetació i la biodiversitat i amb una major capacitat per a retenir la humitat disponible per a la vegetació. S’incrementa la permeabilitat del sol per tal de restaurar el cicle natural de l’aigua.