Vés al contingut

Parc Ribera Salinas

Cornellà de Llobregat,

2022

Espai Públic, Ciutat i Territori. Projecte espais Lliures
Autor: Agence Ter , ACPA-Ana Coello Paisatge i Arquitectura
Equip: Olivier Philippe, Ana Coello, Pilar Llop, Oihana Kerexeta
Promotor: Procornellà. Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Situació: Cornellà de Llobregat
Superfície: 9.1 Ha
Data: 2022
Col·laboradors: Francesc Xairó i Associats
Imatges: Agence Ter, ACPA

El parc es troba al sud-oest del nou desenvolupament urbanístic ARE Riberas Salinas, un nou barri de 2500 habitatges, situat en la zona oest de Cornellà. La nova zona verda serà un parc de proximitat per als habitants del nou desenvolupament alhora que constitueix un parc a escala urbana per a la ciutat de Cornellà. Es proposa generar un paisatge seminatural i integrat en els processos ecològics i culturals del lloc. Un parc equipat de caràcter sostenible i durable, integrat en el seu territori. Aquesta estratègia contribueix també a delimitar l’impacte econòmic de construcció i manteniment de la intervenció.

Es proposa crear un ventall més ampli d’espais verds que els que s’associen generalment a l’espai urbà, que pot incloure els espais programats i enjardinats propis d’un parc així com espais seminaturals amb models de gestió i manteniment basats en la potenciació dels processos ecològics. El ventall d’espais naturals, seminaturals i altres més programats, s’articularan entre ells amb una xarxa d’itineraris funcionals i recreatius creant un paisatge imbricat.