Vés al contingut

Plaça dels Germas Sabat

Girona,

2018

Espai Públic. Obra construïda
Autor: ACPA-Ana Coello Paisatge i Arquitectura
Equip: Ana Coello, Fernando Lua, Sergi Romero
Promotor: Ajuntament Girona
Situació: Girona
Superfície: 2.340 m2
Data: 2018
Col·laboradors: Francesc Xairó i Associats, Sergio Pequeño
Imatges: ACPA, Ajuntament Girona

L’objectiu de la intervenció és fer compatible la creació d’un espai urbà de qualitat pel vianant amb l’aparcament de vehicles i el pas de l’autobús urbà que es mantén a la plaça, és per això, que s’allibera del trànsit de vehicle privat la banda sud-oest de la plaça buscant l’aparició de zones de confort i nous usos d’estada. Aquesta zona, que es troba en relació amb els baixos comercials que dinamitzen l’espai, està prevista per l’ús habitual dels vianants i pel pas de vehicles exclusiu i parada de l’autobús urbà.

Com a límit i element singular, un element de vora diferencia la zona de vianants de la zona de pas i aparcament de vehicles privats. Aquesta vora està conformada per una peça de paviment enrasada amb el sol (permetent la continuïtat de la plaça i el pas del bus) i configura un banc continu que delimita l’espai i el separa de la zona de circulació rodada. El resultat és un espai continu i de caràcter polivalent.